Meer tijd voor ondernemen!

Centraal Betalen loont

Detaillisten ontvangen wekelijks veel facturen van verschillende leveranciers. Deze facturen moeten gecontroleerd, ingeboekt en op tijd betaald worden. Centrale Betaling maakt het de detaillist én de leverancier een stuk gemakkelijker. Wij ontvangen en verwerken een elektronisch bestand met de factuurgegevens en zorgen voor een tijdige betaling.

De retailorganisatie laat haar detaillisten en leveranciers profiteren van een geavanceerd betalingssysteem dat een aanzienlijke verlichting van hun administratieve lasten bewerkstelligt.

Uiteraard hebben de retailorganisaties en de bij de retailorganisatie aangesloten detaillisten en leveranciers, 24 uur per dag, 7 dagen per week, inzicht in de factuurstroom via de beveiligde Centraal Betaalwebsite.

 

De belangrijkste voordelen van Centrale Betaling

Voordelen voor de retailorganisatie:

1. Meer zicht op de handelsstromen

2. Meer grip op verrekening van conditieafspraken

3. Meer homogeniteit naar de leveranciers toe, wat de onderhandelingsmacht vergroot

4. Door een garantstelling is iedere detaillist een perfecte betaler, wat het imago van de 
    gehele organisatie vergroot

 

Voordelen voor de aangesloten detaillisten

1. Wekelijks maar één verzamelfactuur

2. Met één betaling alle facturen betaald

3. Altijd recht op en nooit discussie over de 10-dagenkorting

4. Ten opzichte van de leverancier een gegarandeerd goede betaler

5. Optimale efficiency in de administratie door mogelijkheid elektronische koppelingen

 

Voordelen voor de aangesloten leveranciers

1. Slechts één debiteur: RetailPay

2. Wekelijks maar één betalingsspecificatie

3. Het stipte en gegarandeerde betaalsysteem verbetert de liquiditeitspositie

4. Geen kredietlimiet, dus geen commerciële drempel

5. Optimale efficiency in de administratie door mogelijkheid elektronische koppelingen

 

Van 10.000 naar 200 handelingen

Om de wirwar van factuurstromen te ontwarren, kunnen wij ook de Centrale Facturering voor onze rekening nemen. Gebaseerd op het factuurbestand van een leverancier, versturen wij wekelijks 1 verzamelfactuur naar de detaillist.

Stel dat 100 leveranciers naar 100 ondernemers een factuur sturen, dan zijn dat 100 x 100 = 10.000 handelingen. Bij Centrale Facturering sturen de leveranciers alle facturen naar één adres: RetailPay. Wij verzamelen per detaillist de facturen en sturen de detaillisten een weekfactuur, dat komt neer op 100 + 100 = 200 handelingen.

 

Factuurafstemming

Bij factuurafstemming nemen wij de controle op de facturen voor onze rekening.
Dit geavanceerde systeem is gebaseerd op de ontvangsten door de detaillist. Verschillen, zowel in aantal als in prijs, tussen de ontvangen facturen en de ontvangen goederen worden volledig geautomatiseerd geconstateerd en ook volledig automatisch met de leverancier verrekend.

 

Dat scheelt beduidend in tijd en geld. Nog meer tijd om te ondernemen dus.

Powered by SHARK Connect